SIGRAD
FÖR GRAFISK
DATABEHANDLING

 
HOME E-MAIL
Info
Konferens
Medlemmar
Artiklar
Lankar
Nyheter
 OmSIGrad
 Platsannons
 Respons
Sok
Polygons
Modellering
Artiklarius
Leta
Contact Us

s.i.g.r.a.d

Grafisk databehandling, infografi, forskjellige teknikker som setter en datamaskin i stand til a vise beregningsresultater eller andre data i form av kurver, monstre og andre figurer pa en grafisk skjerm eller uttegnet pa papir, eller til a behandle bilder bygd opp enten som punktgrafikk (for eksempel fotografier) eller vektorgrafikk (som i forskjellige former for tegninger).

Blant de forste anvendelsene av grafisk databehandling var datamaskinassistert konstruksjon (DAK). Ved hjelp av egnet grafisk programvare kan en datamaskin brukes til a bygge opp komplette konstruksjonstegninger, forstorre detaljer, dreie dem og betrakte dem i flere plan, savel innenfra som utenfra, foreta endringer og pa andre mater lette fremstilling, vedlikehold, bruk og lagring av tegninger.

Moderne datatypografi tillater oppbygging av komplette trykksaker, med tekst, bilder og andre grafiske elementer kombinert direkte pa dataskjermen (desktop publishing). Grafisk databehandling eller datagrafikk spiller ogsa en betydelig rolle i form av presentasjonsgrafikk for fremvisning av salgsresultater o.l., innen datamaskinassistert oppl?ring og ved fri kunstnerisk virksomhet.

Pa filmens omrade har databasert billedbehandling (image processing) apnet fascinerende nye muligheter for a blande datagrafikk og dataanimasjon med videoopptak, mens beslektede teknikker benyttes til bearbeiding og analyse av forskjellige former for data i billedform, f.eks. satellittbilder og medisinsk billeddiagnostikk. Moderne digital video og tilpasset programvare gjor dette tilgjengelig ogsa for amatorer.SIGRAD

Designed by Bilgisayar